Analizēt  vai    Valoda:

Kā izrunāt Dolores

Cilvēki no dažādām valstīm izmanto dažādus vārdus Dolores izteikšanai.

Kā jūs izrunājat Dolores dažādās valstīs un valodās?

Transcription vai kā izrunāt vārdu Dolores. Visizplatītākais Dolores izruna:

01 do-LO-res (spāņu valodā)
02 də-LAWR-is (angļu valodā)

Analizējiet savu vārdu un uzvārdu. Tas ir par brīvu!

vai
Tavs vārds:
Jūsu uzvārds:
Iegūstiet analīzi

Vairāk par vārdu Dolores

Dolores vārda nozīme

Ko nozīmē Dolores? Nosaukuma nosaukums Dolores.

 

Dolores pirmā vārda izcelsme

Kur ir nosaukums Dolores? Vārda izcelsme Dolores.

 

Dolores vārda definīcija

Šis vārds citās valodās, pareizrakstības un izrunāšanas varianti, sieviešu un vīriešu vārda varianti Dolores.

 

Piederumi Dolores

Dolores mazie vārdi. Piederumi vārdam Dolores.

 

Dolores citās valodās

Uzziniet, kā vārds Dolores atbilst vārdam citā valodā citā valstī.

 

Kā izrunāt Dolores

Kā jūs izrunājat Dolores? Dažādi veidi, kā izteikt Dolores. Izruna no Dolores

 

Dolores savietojamība ar uzvārdiem

Dolores saderības pārbaude ar uzvārdiem.

 

Dolores savietojamība ar citiem nosaukumiem

Dolores saderības pārbaude ar citiem nosaukumiem.

 

Saraksts ar uzvārdiem ar nosaukumu Dolores

Saraksts ar uzvārdiem ar nosaukumu Dolores