Analizēt  vai    Valoda:

Kā izrunāt Ulla

Cilvēki no dažādām valstīm izmanto dažādus vārdus Ulla izteikšanai.

Kā jūs izrunājat Ulla dažādās valstīs un valodās?

Transcription vai kā izrunāt vārdu Ulla. Visizplatītākais Ulla izruna:

01 OOL-lah (somu valodā)

Analizējiet savu vārdu un uzvārdu. Tas ir par brīvu!

vai
Tavs vārds:
Jūsu uzvārds:
Iegūstiet analīzi

Vairāk par vārdu Ulla

Ulla vārda nozīme

Ko nozīmē Ulla? Nosaukuma nosaukums Ulla.

 

Ulla pirmā vārda izcelsme

Kur ir nosaukums Ulla? Vārda izcelsme Ulla.

 

Ulla vārda definīcija

Šis vārds citās valodās, pareizrakstības un izrunāšanas varianti, sieviešu un vīriešu vārda varianti Ulla.

 

Ulla citās valodās

Uzziniet, kā vārds Ulla atbilst vārdam citā valodā citā valstī.

 

Kā izrunāt Ulla

Kā jūs izrunājat Ulla? Dažādi veidi, kā izteikt Ulla. Izruna no Ulla

 

Ulla savietojamība ar uzvārdiem

Ulla saderības pārbaude ar uzvārdiem.

 

Ulla savietojamība ar citiem nosaukumiem

Ulla saderības pārbaude ar citiem nosaukumiem.

 

Saraksts ar uzvārdiem ar nosaukumu Ulla

Saraksts ar uzvārdiem ar nosaukumu Ulla