Analizēt  vai    Valoda:

Kā izrunāt Inka

Cilvēki no dažādām valstīm izmanto dažādus vārdus Inka izteikšanai.

Kā jūs izrunājat Inka dažādās valstīs un valodās?

Transcription vai kā izrunāt vārdu Inka. Visizplatītākais Inka izruna:

01 EENG-kah (somu valodā)
02 ING-kah (vācu valodā)

Analizējiet savu vārdu un uzvārdu. Tas ir par brīvu!

vai
Tavs vārds:
Jūsu uzvārds:
Iegūstiet analīzi

Vairāk par vārdu Inka

Inka vārda nozīme

Ko nozīmē Inka? Nosaukuma nosaukums Inka.

 

Inka pirmā vārda izcelsme

Kur ir nosaukums Inka? Vārda izcelsme Inka.

 

Inka vārda definīcija

Šis vārds citās valodās, pareizrakstības un izrunāšanas varianti, sieviešu un vīriešu vārda varianti Inka.

 

Inka citās valodās

Uzziniet, kā vārds Inka atbilst vārdam citā valodā citā valstī.

 

Kā izrunāt Inka

Kā jūs izrunājat Inka? Dažādi veidi, kā izteikt Inka. Izruna no Inka

 

Inka savietojamība ar uzvārdiem

Inka saderības pārbaude ar uzvārdiem.

 

Inka savietojamība ar citiem nosaukumiem

Inka saderības pārbaude ar citiem nosaukumiem.